Psykologspesialist Trond Kåre Sæverud

Psykologtjenester

Jeg  tilbyr faglig oppdatert og tilpasset individuell samtalebehandling for ulike vansker og psykiske lidelser. Tilbudet omfatter også ulike kurs for bedrifter samt veiledning av helsepersonell. I tillegg tilbys konsulentbistand og bistand i forbindelse med utredninger og attester bla i forbindelse med adopsjon. Samtalebehandling over video eller telefon tilbys etter ønske. Klikk på linkene under for å lese mer om de ulike tjenestene.