Psykologspesialist Trond Kåre Sæverud

Om meg

Psykologspesialist Trond Kåre Sæverud 

Jeg driver heltids fullprivat praksis som psykolog og jeg er spesialist i klinisk voksenpsykologi, dvs 5 års videreutdanning etter fullført psykologutdanning. Jeg har lang og bred erfaring fra mange år i privat praksis og fra før i spesialisthelsetjenesten.  Denne brede erfaringen er svært viktig i dagens arbeid for å kunne tilby best mulig behandling for den enkelte. 

U.t driver forskningsbasert behandling, dvs behandling som viser seg effektiv for den enkelte person og problem. 

De som tar kontakt er klientene selv som har hørt om meg, eller finner frem til meg, private bedrifter og selskaper samt leger som også har tidligere god erfaring med å bruke meg.