Psykologspesialist Trond Kåre Sæverud

Attester/utredninger

U.t utarbeider attester og erklæringer for ulike bestillinger. Dette kan være f eks ifht adopsjonssøknader. U.t kan også påta seg ulike utredninger. Ta kontakt dersom du har spørsmål ifht attester og erklæringer. 

 

U.t har ulike testbatteri, inkludert den mest anvendte og mest forskningstøttede personlighetstesten Big Five Inventory (FFI).