Psykologspesialist Trond Kåre Sæverud

Veiledning

U.t tilbyr veiledning til helsepersonell, som er i behov av støtte og veiledning. U.t er godkjent spesialist i klinisk voksenpsykologi og kan således bidra til spesialistutdanningen.  

U.t tilbyr også veiledning og konsultasjon til ansatte og ledere i bedrifter og bedriftshelsetjenester. Dette kan være i fht psykologfaglig støtte ifht vanskelige situasjoner eller bistand til utvikling av tilbud. 

 

Pris etter avtale.