Psykologspesialist Trond Kåre Sæverud

Kurs

U.t tilbyr kurs for bedrifter eller organisasjoner som skreddersys etter ønske. Kurset kan være nyttig som bevisstgjørende og forebyggende, men kan også gjennomføres for bedrifter i behov av bedring/endring. Kursene kan tas som et engangskurs eller over flere ganger. Kan kjøres for ansatte eller ledergrupper. 

  • Stressmestringskurs Typisk innhold på dette er todelt; en informasjonsdel som gir nyttig overblikk over hva stress er og hva det gjør med oss og en del to som gir nyttige verktøy for forebygging og mestring av stress
  • Kurs i psykososialt arbeidsmiljø Fokus her er hva hver enkelt ansatt og en ansattgruppe kan bidra med for å skape et godt arbeidsmiljø preget av gode relasjoner. 

 

Pris etter avtale.