Psykologspesialist Trond Kåre Sæverud

Konsulentoppdrag

U.t påtar seg konsulentoppdrag i mindre skala, spesielt for bedriftshelsetjenester som trenger bistand i forhold til konkrete problemstillinger, veiledning, kurs eller utvikling av psykologfaglige tjenester.

 

Pris etter avtale.